Zbirku molitava Blagopohvaljenije Bogorazumija je napisla Jelena Vrsajkovic 1990 godine u Beogradu. Knjiga je objavljena 1995 u izdanju Acta Serbica sa blagoslovom vladike sabacko-valjevskog Lavrentija.

Recenzenti:
Prof. Dr. Dimitrije Kalezic dekan Bogoslovskog Fakulteta Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu
Prof. Dragan Terzic, Protojerej-stavrofor
In the photograph: on the right Fr. Petar (holding a red rose), Bishop Luka Kovacevic, Sister Mary Jelena, Sister Haritina and Mother Matrona followed by Serbs who live in Australia (Litany, Melbourne, Australia 1996).
BLAGOPOHVALJENIJE BOGORAZUMIJA
Zbirka molitava
HUMBLE PRAISE TO GOD'S WISDOM
Prayer book

Friday, January 8, 2010

Molitva svim svetim andjelima

Udostoji nas Hriste Boze nas, molitve i Slave koju uznosimo za Heruvime i Prestole koji su prvi andjeli do Gospoda, Oca Tvoga. Zajedno sa Serafimima koji govorise kroz proroka Isaiju: "Svet, Svet, Svet je Gospod nad Vojskama; puna je sva zemlja slave njegove".1
I udostoji molitve i Slave koje uznosimo svoj nebeskoj vojsci Gospodstva, Sile, Vlasti, Nacela, Arhandjela i Andjela koji se ne zene, ne udaju, ne umiru i koji slave Boga i klicu Aliluja.
Klanjamo se Gospodu Ocu Tvome zajedno sa svim andjelima kroz reci Neemije: " Ti si sam Gospod; ti si stvorio nebo, nebesa nad nebesima, i svu vojsku njihovu, zemlju i sve sto je na njoj, mora i sve sto je u njima, i to ozivljavas sve to, i vojska nebeska tebi se klanja".2
Molimo se nebeskoj vojsci Gospodstva, Poglavarstva, Vlasti, Prestola, Heruvima, Serafima, Sile, Arhandjela i Hristovim Andjkelima " koji su kroz njega i za njega sazdani" 3 da slave tebe Boze, klicu Aliluja i mole se za nas.
Svetoi Prestoli, Sveta Gospodstva, Sveta Poglavarstva, Sveti Andjeli Vlasti molite se za nas. Sveti Heruvimi, Sveti Serafimi molite se za nas. Sveti Arhandjeli i Svi Sveti Hristovi Andjeli molite Boga za nas i pristupite uz nas na Strasnom Hristovom Sudu klicuci: Radujte se ljudi na vecnaja leta.
Hriste Boze nas, priznaj nas pred andjelima kao sto te mi slavimo na zemlji i Tvojim telom i krvlju se pricescujemo.
U slavu Gospoda nasega sa Svetim Duhom udostoji Hriste molitve nase za Spasenje i Vaskrsenjesa svim svetim andjelima koji ce u Tvom drugom dolasku sa Tobom doci po pravdu na Strasni Sud, slaveci Boga u sve vekove vekova. Amin.
1. Isaija 6,3
2. Neemija 9,6
3. Kolosanima 1,16

1 comment: